Styrelsen

Styrelsen har under åren sett ut på olika sätt. Från att ha varit helt bestående av aktiva medlemmar i företaget vidare till att bestå av några politiker, kommuntjänstemän, tillbaka till att bara bestå av aktiva medlemmar till nu där styrelsens sammansättning är ca 1/3 utomstående och 2/3 aktiva medlemmar. Vikten av denna blandning är att vi nu har expertisen från flera olika håll. Vi har företagare som driver flera framgångsrika företag, en auktionist som hjälper och lär oss vad som är värdefullt och mindre värdefullt och inte minst de aktiva medlemmarna i Kooperativet Lärkan. En brokig blandning men med ett viktigt mål, att få Lärkan att gå bra ekonomiskt (plus resultat) men också att Lärkan på ett bra och hållbart sätt rehabiliterar människor tillbaka till gemenskap och jobb från ett utanförskap.

Styrelse 2019/2020 består av följande personer:

Ordförande: Karl-Olof Zandhoff
Ledamöter (utifrån): Jan Möller, Thomas Carlsson och Tobias Leverin
Ledamöter (aktiva medlemmar): Lotta Djerf, Mikael Sigvardsson och Marion Fredriksson
Adjungerande: Mikaela Martinsson och Marko Kallio