Styrelsen

Styrelsen har under åren sett ut på olika sätt. Från att ha varit helt bestående av aktiva medlemmar i företaget vidare till att bestå av några politiker, kommuntjänstemän, tillbaka till att bara bestå av aktiva medlemmar till nu där styrelsens sammansättning är ca 1/3 utomstående och 2/3 aktiva medlemmar. Vikten av denna blandning är att vi nu har expertisen från flera olika håll. Vi har företagare som driver flera framgångsrika företag, en auktionist som hjälper och lär oss vad som är värdefullt och mindre värdefullt och inte minst de aktiva medlemmarna i Kooperativet Lärkan. En brokig blandning men med ett viktigt mål, att få Lärkan att gå bra ekonomiskt (plus resultat) men också att Lärkan på ett bra och hållbart sätt rehabiliterar människor tillbaka till gemenskap och jobb från ett utanförskap.

Styrelse 2020/2021 består av följande personer:

Ordförande: Tobias Leverin
Ledamöter (utifrån): Thomas Carlsson
Ledamöter (aktiva medlemmar): Lotta Djerf, Mikael Sigvardsson, Marion Fredriksson och Niklas Ullström
Adjungerande: Mikaela Martinsson, Marko Kallio och Susanne Bertilsson