Styrelsen

Styrelsen har under åren sett ut på olika sätt. Från att ha varit helt bestående av aktiva medlemmar i företaget vidare till att bestå av några politiker, kommuntjänstemän och företagare, tillbaka till att bara bestå av aktiva medlemmar. En blandning med ett viktigt mål, att få Lärkan att gå bra ekonomiskt (plus resultat) men också att Lärkan på ett bra och hållbart sätt rehabiliterar människor tillbaka till gemenskap och jobb från ett utanförskap.

Styrelse 2020/2021 består av följande personer:

Ordförande: Mikaela Martinsson
Sekreterare: Lotta Djerf
Ledamöter (aktiva medlemmar): Marko Kallio, Mikael Sigvardsson, Marion Fredriksson och Niklas Ullström