Servicelaget

Öppet mån-fre 08.00-16.00
Telefon: 051410317
0768-487951
Nygatan 2, 467 40 Grästorp
servicelaget@kooperativetlarkan.se

För hushållsnära tjänster gäller RUT/ROT-avdrag

När du behöver hjälp.

Trädgårdsarbete trimma buskar, kratta, rensa och gräva i rabatten, gräsklippning, snöröjning, flytta och anlägga kantsten, köra bort trädgårdsavfall m m.

Källsortering: svårt att få tid att få iväg all källsortering till återvinningen? Inga problem. Vi kan hämta hos dig allt från en gång i veckan till en gång i månaden. Du väljer. Gäller Grästorps kommun. Pris per hämtning för privatperson 50:- (inom Grästorps tärtort), 100:- (utanför Grästorps tätort) och 200-700 per hämtning för företag. Gäller: glas (ofärgat/färgat), plastförpackningar, kartonger, tidningar, batterier och glödlampor. Allt ska vara sorterat.

Fastighetsskötsel: t ex trappstädning, snöröjning, enklare service m m.

Flytt/Transporter: Utför all slags flytt och transport. Innehar godstrafiktillstånd och försäkringar.

Vi köper även hem/dödsbon inom en radie av 10 mil från Grästorp (åt Återvändan Secondhandbutik).