Vilka är vi?

Kooperativet består som sagt av människor som står utanför arbetsmarknaden av olika anledningar, det kan vara som tex. långtidsarbetslöshet och långtidssjukskrivningar (beroende av olika saker). Kooperativet Lärkan är ett ASF, dvs. ett Arbetsintegrerande Socialt Företag.

Arbetsintegrerande sociala företagen har dubbla affärsidéer genom att:

  • integrera människor i arbetsliv och samhälle på uppdrag av Arbetsförmedlingen eller kommuner
  • sälja varor och/eller tjänster som det finns en marknad för till privatpersoner, företag och organisationer

På Lärkan arbetar man 100% av sin egen förmåga, den varierar givetvis för olika personer men vi är alla lika mycket värde.