Flyttjänst Lärkan

Utför flytt och transporter
Vi kan oftast hjälpa till på kort varsel.
Innehar godstrafiktillstånd och försäkringar.

Tillsammans kan vi planera den hjälp du behöver.

Telefon: 0768-487951
Nygatan 2, 467 40 Grästorp
flyttjanst@kooperativetlarkan.se