Om Kooperativet Lärkan

Tel: 0514-39200
Verksamhetsledare:
Nygatan 2, 467 40 Grästorp
info@kooperativetlarkan.se
verksamhetsledare@kooperativetlarkan.se

Vår bakgrund:

Kooperativet har funnits i egen regi sedan 2005. Utvecklingen som skett är enastående när man ser tillbaka och inser vad som hänt sedan dess. Att människor som stått utanför arbetsmarknad av olika anledningar har tagit kontroll över sin situation och driver Kooperativet Lärkan. Medlemmarna är ägarna av kooperativet och det är medlemmarna som väljer styrelsen (information om styrelsen kommer längre fram i dokumentet). Från starten i ”Gröna villan” till där vi är idag har vi hjälpt och stöttar många människor från utanförskap vidare till studier, arbete och vidare ut på den öppna arbetsmarknaden.

Styrelsen

Styrelsen har under åren sett ut på olika sätt. Från att ha varit helt bestående av aktiva medlemmar i företaget vidare till att bestå av några politiker, kommuntjänstemän, tillbaka till att bara bestå av aktiva medlemmar till nu där styrelsens sammansättning är ca 1/3 utomstående och 2/3 aktiva medlemmar. Vikten av denna blandning är att vi nu har expertisen från flera olika håll. Vi har företagare som driver flera framgångsrika företag, en auktionist som hjälper och lär oss vad som är värdefullt och mindre värdefullt och inte minst de aktiva medlemmarna i Kooperativet Lärkan. En brokig blandning men med ett viktigt mål, att få Lärkan att gå bra ekonomiskt (plus resultat) men också att Lärkan på ett bra och hållbart sätt rehabiliterar människor tillbaka till gemenskap och jobb från ett utanförskap.

Styrelse 2019/2020 består av följande:

Ordförande: Karl-Olof Zandhoff
Ledamöter (utifrån): Jan Möller, Thomas Carlsson och Tobias Leverin
Ledamöter (aktiva medlemmar): Lotta Djerf, Mikael Sigvardsson och Marion Fredriksson
Adjungerande: Mikaela Martinsson och Marko Kallio

Lärkan, vilka är vi?

Kooperativet består som sagt av människor som står utanför arbetsmarknaden av olika anledningar, det kan vara som tex. långtidsarbetslöshet och långtidssjukskrivningar (beroende av olika saker). Kooperativet Lärkan är ett ASF, dvs. ett Arbetsintegrerande Socialt Företag.

Arbetsintegrerande sociala företagen har dubbla affärsidéer genom att:

  • integrera människor i arbetsliv och samhälle på uppdrag av Arbetsförmedlingen eller kommuner
  • sälja varor och/eller tjänster som det finns en marknad för till privatpersoner, företag och organisationer

På Lärkan arbetar man 100% av sin egen förmåga, den varierar givetvis för olika personer men vi är alla lika mycket värde.

Våra verksamheter:

Servicelaget:
Den verksamhet som varit med längst i kooperativet. Allt från trädgårdshjälp till transporter. Miljöarbete är viktigt och vi har därför som tjänst att hämta källsortering och köra till återvinningsstationen.

Återvändan Secondhandbutik:
Butiken har förändrats mycket under åren som gått. Innan Kooperativet Lärkan flyttade till nuvarande lokaler var den uppdelad på två butiker. En mindre butik i centrala Grästorp som hade mestadels husgeråd. Vår stora butik vid Tengene hade resten, inkl möbler. Efter flytt till nya lokaler 2010 har butiken även här förändrats en hel del. Klädrummet fick helt ny inredning och nya provhytter. Butiken säljer allt från dricksglas till kakelugn. Allt beroende på vad butiken får in.

Cykelverkstaden
Verksamhet som vuxit i vår regi. Vi gjorde ett större inköp för några år sedan så att vi kan göra fullservice på cyklar. Sedan i våras är även lokalen är nyrenoverad. Vi gör även enklare service på trädgårdsmaskiner och säljer reservdelar för cykel.

Föreningskansliet
Sköter vi sedan många år på uppdrag av Grästorps Kommun. Vi hjälper föreningar i Grästorp med administrativt arbete. T ex: kopiering, skriva kallelser och protokoll. Föreningskansliet finns i Kulturhuset, våning 2.